v.

Prvi broj samizadata, u formatu postera, koji se može čitati i kao grafički esej. Još uvijek u eksperimentalnoj fazi. Dobrodošli su prilozi za naredne brojeve.