Proza

NE GOVORI MI DOK TE PREKIDAM

PUBERTETSKI ANTIBONTON

KOD ZUBARA

Pošto zubar mora da zna sve o tvojim zubima, pa između ostalog i kakvu hranu žvaču, kidaju, drobe, krckaju, melju ili meljaju, nekoliko dana prije zakazanog termina prestani pra- ti zube da bi zubni ljekar imao što više materijala za analizu. Prije samog pregleda, pošto nećeš moći jesti dva sata poslije, dobro jedi. Najbolje deset ćevapa s dosta luka. 

U čekaonici pred ostalim pacijentima koji su naručeni prije tebe hvali zubara kako ti je do sada greškom izvadio samo jedan zdrav zub, a samo iz dva izvadio zdrave živce. Možda tako dođeš brže na red. 

Na stolicu sjedi hrabro da zadobiješ povjerenje i simpatije. Odmah izvadi tri paketa papirnih maramica, jedan za pljuvač- ku, drugi za suze, treći za znoj.

Kad god te doktor kucne po zubima i pita boli li, reci da ne boli, jer ako odgovoriš potvrdno, počeće tu nešto da radi. Ako počne da radi ništa te ne pitajući, čim čuješ zvuk bušilice ukru- ti se kao zaleđen oslić, a čim ti njom dotakne zub počni da cviliš i jaučeš. Jakim stiskanjem očiju možeš iscijediti i nekoliko suza. Nastavi li, insistiraj na totalnoj anesteziji. 

Tvoje osnovno ljudsko pravo je da ne trpiš bol. Ako ga zubar ignoriše, sačekaj priliku i ugrizi ga za prst kojim ti razmiče vi- lice. Jačinu ugriza kontroliši, da mu ne progrizeš gumenu ru- kavicu, jer će se od toga uspaničiti. Ako on nosi povez/masku preko lica i nosa, traži i ti za sebe jednu. Rečeno je: Tuđa ruka smrad ne češe. (Lat.: Pro bono in corpore sano.) 

Kod zakazivanja naredne posjete nastoj da postigneš što ka- sniji termin. Prve koji ti ponudi odbij, s izgovorom da tada imaš zakazane druge preglede.

Ako ti nakon intervencije kažu da ne jedeš tri sata, ostani u stolici i traži infuziju. 

U ZBORNICI

Zbornica je svaki prostor u kojem neki zbor nešto zbori, a u školi prostorija u kojoj zbori zbor nastavnika, prije nastave i na odmorima, osim onih koji su dežurni na hodnicima, posvađani između sebe ili okupirani popunjavanjem rubrika u dnevniku. U zbornicu obično ulaziš da razredniku doneseš pitu ili ćevape ili po šta te već bio prije kraja časa poslao. Prolazak iskoristi da vidiš ko s kim od nastavnika sjedi ili ne sjedi, po tome ćeš znati ko je s kim dobar, a ko s kim nije. Neprijatelji tvoga prijatelja i prijatelji tvoga neprijatelja su i tvoji neprijatelji. Izračunaj od- nos snaga, to je važno kod navlačenja ocjena na kraju godine. Pažljivo slušaj i pamti odlomke razgovora. Iz nekoliko riječi usput zakačenih mogu se izvući korisne informacije. Samo treba prepoznati bitne: izlet… bolovanje… piletina… trudna… regres… rata… kontrolni… sniženje… infarkt… zimnica… test… roditeljski… sindikat… lektira… rerna… finale… Hurem… koefi- cijent… apaurin… zaključna… vještica… sarma… odjeljenska… trajna… 

U PISMENOM OBRAĆANJU 

U pisanju velikih slova povodi se za pravilom da nikad nećeš pogriješiti ako titule pišeš velikim slovom, npr.: Razrednica, Direktorica, Predsjednik, Pedagogica, Sekretarica (izuzetak: ako je sekretarica automatska, onda malim slovom), Amidžić (i titula i prezime velikim slovom!). Izuzetak su vlastita imena osoba za koje se zna da su crnci, homoseksualci, žene, cigani, komunisti i sl. Njihova imena uvijek se pišu malim početnim slovom. Vox populi, lapus lingvae, odnosno riba ribi oči ne va- di. Neke opšte imenice pišu su dvojako: šofer je autobusa, ali je Šofer mercedesa. Imena drugara i drugarica iz razreda pišu s velikim slovom ako su ti dragi ili ako idu na vjeronauku. Isto tako i nazivi sportskih klubova: Velikih velikim a malih klubova malim. Npr. Liverpul velikim a zvezda malim. Nije pogrešno pisati imena gradova velikim slovima a imena sela malim. U gradu, naziv ulice se piše velikim ako je dvosmjerna, a malim ako je jednosmjerna, s izuzetkom kružnih tokova. 

Kao što vidiš, sva je logika pravopisnih pravila u njihovim izu- zecima, a ako te uče u školi drugačije, to je zato što nastavnici drže više do Pravopisa nego do logike, što je također logično jer su završili fakultete na kojima je važnije tačno pisati nego tačno misliti. 

U MINSKOM POLJU

Ukoliko se nađeš u minskom polju, tj. ako vidiš da iz trave, zemlje ili ispod korijenja drveća ili između dva kamena viri dio mine, ne paniči. Prvo, ti uopšte ne znaš kako mina izgleda, drugo, tom stazom prolazili su i drugi prije tebe, valjda bi ne- ko za 25 godina stao na nju, treće, minska polja su označena trakama na kojima piše pazi, mine, četvrto, ponekad klizišta rasiju minsko polje, pa više i nema polja, samo tu i tamo po- neka odlutala mina, peto i najvažnije: uvijek se možeš vratiti istim putem. (Prečicom preče, a unazad bliže, lat.: Tempus fugit, scripta manent.) Dakle, ne paniči. 

Ali kad si već u minskom polju, možeš se igrati deminera. Za- misli da si Rambo ili Ramboina, i deaktiviraj minu. Ili granatu, ako naiđeš na nju. Za to ti ne treba nikakvo znanje, dovolj- na je hrabrost i samouvjerenost. Po uzoru na superheroje iz filmova, malo stišći zube, malo orosi znojem čelo, malo se dvoumi treba li presjeći plavu ili crvenu žicu. Dobro, većina mina nema žice, ali u tvom filmu sve su gluposti moguće! Pa i ta da onda te žice pregrizeš zubima, jer đaci obično ne šetaju naokolo s deminerskim priborom u ruksaku. 

Sad, kad smo rekli ne šetaju naokolo, vratimo tvoj film malo unazad. Odakle ti u minskom polju? Zbog jagoda? Zbog gljiva? Zbog lopte koja se otkotrljala? Zbog radoznalosti, da vidiš ima li stvarno mina iza trake na kojoj piše pazi, mine? 

U TERETANI

Svaki put kada digneš teg izdahni tako da te čuju svi u krugu od kilometar. Uzdiši, stenji, puhći, brekći, rokći… Prilazi ljudi- ma koje ne poznaješ i dijeli im savjete, nema veze što ih nisu tražili a ni ti nemaš kvalifikacije. Upoznaj nepoznate sa svojim planom prehrane. Bolje ikad nego vrabac u ruci. (Lat.: Lupus in tabula rasa.) Prekidaj trenere koji rade sa klijentima pita- njima o svom napretku. Odvrni muziku na najjače, tako da se kroz slušalice čuje kao kroz zvučnike. To pospješuje osjećaj zajedništva. Ako je sprava na kojoj želiš vježbati zauzeta, stani iza nje i nervozno lupkaj po plastici, glasno uzdiši i kolutaj oči- ma. Nemoj brisati opremu iza sebe, svi vole kada vide kapljice znoja na mašinama, jer onda nemaju iluzija da je oprema re- lativno čista. Nemoj je ni vraćati na mjesto, omogući drugima da se zagriju dok je nađu. 

Upoznaj svaku spravu – kosi bendž, ravni bendž, gladijator, vratilo, leptir, klupa, razboj, steper, leg-pres, traka za trčanje… – ali ni jednog trenutka ne zaboravi da su dvije najvažnije u teretani – ogledalo i vaga. 

NA KAMPU POMIRENJA

Prije ili kasnije pozvaće te da boraviš na nekom tzv. ljetnom kampu, gdje ćeš sresti vršnjake druge vjere, druge nacije, dru- ge boje kože, kose, očiju, jezika… (Ne jezika druge boje, nego drugačije gramatike.) Prihvati poziv sa sviješću da činiš dobro djelo. Ako ti kažu da hodaš u različitim čarapama, hodaj; ako zatraže da obuješ lijevu cipelu na desno stopalo i obratno, obuj; ako ti zakače bedževe sa parolom tolerancija, ili pomi­ renje, nosi ih; ako te zamole da sjediš u krugu i ispovijedaš se kao liječeni alkoholičar, učini im to. Na sve pristani, jer je to možda jedini način da vidiš malo svijeta, jedeš u restoranu i na kraju još dobiješ fasciklu, majicu, ceker, notes, olovku. 

Ti kampovi služe tome da vas organizator fotografiše sretne i nasmijane (kao na reklami za telekom-operatere) i time do- kaže donatoru (onome ko sve to plaća) da su dijalog i pomire- nje mogući i da su različitosti prednost a ne hendikep. U tzv. evaluaciji daj organizatorima sve najbolje ocjene, a ako osim zaokružavanja a, b ili c zatraže od tebe komentar, koristi riječi poput cool, vrh, ultra, super, extra; time ćeš povećati šanse da te ponovo zovu. Evropska Unija računa na tebe. Aut Caesar aut digitron. 

NA NJIVI

Prvo i najvažnije: svaka njiva ima kraj. Ako nema njiva, ima dan. Poljoprivredni radovi nisu olimpijske igre: zaboravi geslo citius, altius, fortius! (Ko prije djevojci, bez njega se može.) Tvoje prisustvo u blizini traktora je simbolično i privremeno. Tu si kao moralna podrška, a ne kao fizička snaga. Na mladima ostaje svijet a ne njiva. Znanje je uspon od žuljeva do šuljeva. Pametan živi od tuđeg rada, a budala od svog. Ne grije se sto- lica da bi se znojila oranica. Dovoljno je da znaš razliku izme- đu motike i ašova. (Ili ne znaš?) Radi jednom rukom, drugom pravi selfije. Ne trudi se da shvatiš pojmove kao što su cijene otkupa ili poticaj. I ne pominji mraz, poplavu, sušu, tuču, kr- tice, zlatice, skakavce, gljivice… Za razliku od svoje porodice, gledaj u budućnost umjesto u nebo. 

NA OTVARANJU KABINETA VJERONAUKE

Pitanje je dana kada će i tvoja škola dobiti moderan kabinet vjeronauke. Do školske zgrade dolaziš po izlokanom putu, ko- ševi na igralištu vise sa tabli, sa školskog wc-a otpala su vrata, nema ni pristupa za osobe u kolicima, ali ti imaš čast da gledaš kako pred novinarima i kamermanima ministar obrazovanja, direktor škole, predsjednik opštine, vjerski poglavar, predsjed- nik sindikata nastavnika, tvoj vjeroučitelj i nastavnica biolo- gije koja vjeruje da je Darvin nastao od majmuna presijecaju svečanu vrpcu. 

Kad uđeš, ponašaj se pristojno: ne mućkaj epruvete s psalmi- ma; ne barkaj mikroskop pod kojim su apokrifi; ne pomjeraj menzure s hadisima; ne zaviruj u herbare s poslanicama; ne otvaraj tegle s ajetima u formalinu; ne prčkaj po retortama sa žitijima, ne pipaj pipete nad psaltirima… Šuti. U sebi ponavljaj da Bez muka nema vjeronauka, što je pogrešan prevod latin- skog Virgo nascitur, vibrator fit. 

Raduj se. Ako je Isus išao po vodi, možeš i ti po lokvama.